Printplaat herstellen

Industronic is uw one stop shop voor industriële automatisering. Printplaten vormen daarin een essentieel onderdeel.

Bij het herstellen van printplaten gaat men beschadigde of defecte componenten op een printplaat identificeren en vervangen of repareren. In sommige gevallen is het mogelijk om een printplaat te herstellen, wat af en toe een kosteneffectieve oplossing kan zijn. Denk aan sturingen van hele dure machines of de printplaat van een toestel of machine dat niet meer op de markt is. Het succes van een herstelling is echter sterk afhankelijk van de aard van de schade en de vaardigheid van de betrokken technici.

Risico’s van printplaten herstellen

Omdat fabrikanten doorgaans geen schematische gegevens weergeven over de opbouw van het pcb, is het om te beginnen al erg moeilijk om printplaten te herstellen. Hierdoor kunnen nooit garanties op succes worden geboden. Naast de moeilijkheid om zonder essentiële gegevens een printplaat te herstellen, zijn er tal van risico’s verbonden aan dergelijke reparaties.

 • Onvolledige probleemoplossing
  Reparaties richten zich doorgaans op symptomen en niet op onderliggende oorzaken     waardoor later opnieuw problemen zullen opduiken.
 • Potentiële schade
  Het manueel herstellen van printplaten kan gevoelige componenten beschadigen, zeker bij        complexe pcb’s.
 • Betrouwbaarheidsproblemen
  Herstelde printplaten kunnen minder betrouwbaar zijn, wat leidt tot frequente uitval en             hogere onderhoudskosten op lange termijn.
 • Verlies van garantie
  Reparaties door niet-geautoriseerde servicecentra kunnen de fabrieksgarantie ongeldig maken.
 • Compatibiliteitsproblemen
  Oudere gerepareerde printplaten kunnen compatibiliteitsproblemen hebben met nieuwere       technologieën of updates.
 • Verborgen defecten
  Sommige defecten zijn mogelijk niet zichtbaar of detecteerbaar tot na de reparatie, wat resulteert in onverwachte falen.

PCB herstelling nodig?

Contacteer ons snel voor meer info.

Nieuwe printplaten

Het is dus aangewezen om het zekere voor het onzekere te nemen en meteen te kiezen voor nieuwe printplaten. Op die manier bespaart u heel wat problemen en zeker ook geld.

Waarom opteert u best voor nieuwe printplaten?

 • Geavanceerde technologie
  Nieuwe printplaten bevatten de laatste technologische ontwikkelingen, waardoor ze      efficiënter en krachtiger zijn.
 • Langdurige betrouwbaarheid
  Met nieuwe printplaten vermijd je de onzekerheid rond de levensduur en betrouwbaarheid       die gerepareerde printplaten met zich meebrengen.
 • Garantieondersteuning
  Nieuwe printplaten komen vaak met een fabrieksgarantie, waardoor je beschermd bent             tegen vroegtijdige defecten.
 • Compatibiliteit
  Kiezen voor nieuwe printplaten zorgt voor volledige compatibiliteit met bestaande en    toekomstige systemen en software-updates.
 • Vermindering van downtime
  Door te investeren in nieuwe printplaten verminder je de kans op uitval en de bijbehorende       kosten van productieverlies.

Gezien de risico’s bij herstelling en de talrijke voordelen van nieuwe printplaten is het duidelijk waarom veel bedrijven ervoor kiezen om te investeren in nieuwe pcb’s. In een verkennend gesprek gaan wij daarom graag dieper in op uw behoeften zodat we u een oplossing op maat kunnen bieden.

Wat is een printplaat?

Een printplaat of Printed Circuit Board (PCB) vormt het hart van elektronische apparatuur. Het is de drager van alle noodzakelijke elektronische componenten die nodig zijn voor de werking van een elektronisch gestuurd toestel of machine. Een printplaat bevat elektrische verbindingen, sporen genaamd, die fungeren als verbinding tussen de verschillende componenten.

Printplaten of pcb’s zijn bijgevolg een essentieel onderdeel in moderne machines en elektronische toestellen. Aangezien zowat alles wat we in ons dagelijks leven gebruiken, elektronisch gestuurd is, zijn printplaten niet meer weg te denken in ons leven, zowel wat betreft industriële elektronica als consumentenelektronica.

Wanneer printplaten beschadigd raken, leidt dit veelal tot het falen van het gehele systeem.