CE markering aanvragen

De CE markering is een essentieel compliance-kenmerk voor producten binnen de EU. Het label verzekert dat uw machine of product voldoet aan alle relevante EU-wetgevingen en -normen. Het is niet alleen een bewijs van kwaliteit en veiligheid; CE‑markering geeft uw machine of product ook toegang tot de Europese markt.

Industronic begeleidt u graag bij het complexe aanvraagproces van de CE‑markering. We beoordelen uw product, ondersteunen bij het voldoen aan de vereiste normen en helpen bij het samenstellen van de benodigde documentatie. Onze begeleiding zorgt ervoor dat uw product voldoet aan alle EU-veiligheids-, gezondheids- en milieueisen die de CE-markering inhoudt.

Wat is CE markering?

CE‑markering staat voor Conformité Européenne. Het is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de EU-regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bijgevolg is CE‑markering verplicht voor bepaalde productcategorieën die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht.

CE-markering is verplicht voor een breed scala aan producten en toont aan dat uw product of machine voldoet aan de EU-richtlijnen en -normen en veilig is voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Opgelet: CE-markering staat niet synoniem voor de Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn is slechts een onderdeel van het proces van CE-markering aanvragen.

Meer weten? Vraag vrijblijvend meer info.

CE markering aanvragen onder begeleiding van Industronic

CE markering aanvragen

Het proces van CE-markering aanvragen omvat verschillende stappen, waaronder het beoordelen of uw product onder een specifieke EU-richtlijn valt, het opstellen van een EU-conformiteitsverklaring en het samenstellen van een technisch dossier. Voor sommige producten is bovendien de beoordeling door een aangemelde instantie of notified body vereist.

Het aanvragen van een CE-markering is een gedetailleerd proces:

  • Beoordelen van de EU-richtlijnen

Eerst wordt bepaald of het product valt onder één van de EU-richtlijnen die CE-markering vereisen. Dit is afhankelijk van het producttype en het beoogde gebruik.

  • EU-conformiteitsverklaring opstellen

Als het product onder een richtlijn valt, moet de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring opstellen. Dit document verklaart dat het product voldoet aan alle relevante EU-voorschriften.

  • Technisch dossier samenstellen

Het technisch dossier bevat gedetailleerde technische documentatie over het ontwerp, de productie en de veiligheidsmaatregelen van het product. Dit dossier moet beschikbaar zijn voor toezichthoudende autoriteiten.

  • Beoordeling door een notified body

Voor bepaalde productcategorieën, zoals medische apparaten of machines, is beoordeling door een notified body nodig. Deze officiële instanties beoordelen of het product voldoet aan zeer specifieke technische eisen.

Industronic begeleidt u graag bij het complexe aanvraagproces van de CE‑markering. We beoordelen uw product, ondersteunen bij het voldoen aan de vereiste normen en helpen bij het samenstellen van de benodigde documentatie. Onze begeleiding zorgt ervoor dat uw product voldoet aan alle EU-veiligheids-, gezondheids- en milieueisen die de CE-markering inhoudt.

Meer weten? Vraag vrijblijvend meer info.

CE markering verplicht

CE-markering is verplicht voor producten die vallen onder specifieke EU-richtlijnen die van toepassing zijn op een groot aantal productgroepen, waaronder:

  • machines: inclusief industriële apparatuur, geassembleerde machines en gereedschappen
  • elektrische apparatuur: met name apparaten die ontworpen zijn om te functioneren binnen specifieke elektrische parameters
  • persoonlijke beschermingsmiddelen: zoals veiligheidshelmen en beschermende kleding
  • medische apparaten: inclusief diagnostische en therapeutische apparatuur
  • speelgoed: om vanzelfsprekend de veiligheid en gezondheid van kinderen te waarborgen

Het ontbreken van een geldige CE‑markering kan leiden tot wettelijke sancties, waaronder boetes of een verbod op de verkoop van het product binnen de Europese Unie. Bovendien kan het ontbreken van een geldige CE-markering aansprakelijkheidskwesties veroorzaken bij ongevallen of schade. Een degelijke begeleiding bij de aanvraagprocedure is dus  essentieel. Vraag daarom snel uw vrijblijvend consult.

Machinebouw en CE-markering

Als uw bedrijfsactiviteit de productie van machines, elektrische of elektronische producten omvat, bent u wellicht verplicht om een CE-markering aan te vragen voor uw product. Bij machines zijn er bovendien nog andere verplichtingen waaraan moet worden voldaan, zoals de strikte naleving van de Machinerichtlijn. Die stelt eisen op het gebied van ontwerp, fabricage, en veiligheid. In bepaalde gevallen zal u ook rekening moeten houden met de ATEX-richtlijn als de machine bestemd is voor explosiegevoelige omgevingen. Industronic begeleidt u graag doorheen dit proces.

Hetzelfde geldt dus ook voor elektrische en elektronische apparatuur, waarbij naleving van relevante EU‑normen cruciaal is. Deze markering is niet alleen een bewijs dat uw product voldoet aan strenge normen inzake veiligheid en kwaliteit, maar biedt ook de vereiste toegang van uw product tot de Europese markt.

Wilt u meer info over alle nodige verplichtingen? Neem dan snel contact op voor een gratis consult.