ATEX

ATEX, afgeleid van de Franse benaming “ATmosphères EXplosibles” is cruciaal wanneer we werken in omgevingen waar explosiegevaar bestaat. Bij industriële automatisering, machinebouw en tal van andere sectoren is veiligheid van het grootste belang. Het naleven van de ATEX richtlijn is daarom strikt noodzakelijk als we werken met apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar risico’s op ontploffingsgevaar heersen.

Industronic zorgt ervoor dat alle apparatuur en systemen die we ontwerpen, produceren en installeren, geschikt zijn voor de specifieke ATEX-zone waarin uw project zal worden gebruikt. Daarnaast zorgen we voor de juiste certificering en documentatie zodat u verzekerd bent van de veiligheid en de conformiteit van uw apparatuur of machine.

Industronic Atex

Wat is ATEX?

ATEX omvat richtlijnen die de veiligheid waarborgen in explosiegevoelige omgevingen. Deze regelgeving is van toepassing op alle apparatuur die gebruikt wordt in atmosferen waar mengels van brandbare stoffen zoals gassen, dampen, nevel of stof kunnen voorkomen.

De ATEX-regelgeving is ontstaan als reactie op verschillende ernstige industriële ongevallen, waarbij explosies in werkplaatsen met brandbare materialen tragische gevolgen kenden. Deze gebeurtenissen onderstreepten de behoefte aan strikte regelgeving om de veiligheid van werknemers in potentieel gevaarlijke omgevingen te waarborgen.

Explosieve atmosfeer

Een explosieve atmosfeer ontstaat wanneer een mengsel van lucht en brandbare stoffen onder atmosferische omstandigheden een ontsteking kan veroorzaken. Deze situatie kan voorkomen in verschillende industriële omgevingen waar zelfs een kleine vonk of hittebron een explosie kan veroorzaken. Daarom zijn strikte veiligheidsmaatregelen en -protocollen noodzakelijk om dergelijke risico’s te beheren. Het identificeren en controleren van deze atmosferen is een kritiek aspect van de ATEX-regelgeving, gericht op het beschermen van werknemers en faciliteiten.

ATEX richtlijnen

ATEX bestaat uit twee Europese richtlijnen die veiligheidsvoorschriften bevatten omtrent personen en goederen in een explosiegevoelige omgeving.

Richtlijn 1999/92/EG, ook bekend als ATEX 137 of ATEX 153 is van kracht sinds 20 april 2016. Het omvat regels voor het verbeteren van de gezondheids- en veiligheidsbescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen.

Richtlijn 2014/34/EU, voorheen 94/9/EG en ook bekend als ATEX 114 of ATEX 95, is van kracht sinds 26 maart 2003. Het regelt de verkoop en het in de handel brengen van apparatuur en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Integratie van ATEX met andere veiligheidsstandaarden

Naast de ATEX‑richtlijnen houden we natuurlijk ook rekening met andere relevante veiligheidsstandaarden, zoals de Machinerichtlijn en CE-markering. Onze geïntegreerde benadering zorgt ervoor dat al onze projecten aan alle belangrijke relevante veiligheidsnormen die voor uw specifieke situatie van toepassing zijn.

 

 

Safety First?

Boek snel een gratis consult voor uw project.

ATEX toepassingsgebieden

ATEX toepassingsgebieden

De ATEX-regelgeving is van toepassing in industrieën waar brandbare stoffen aanwezig zijn en waar atmosferische omstandigheden kunnen leiden tot explosies.

Enkele voorbeelden van sectoren waarin ATEX regelgeving van toepassing is:

  • Olie- en gasindustrie: denk aan plaatsen zoals raffinaderijen, boorplatforms en benzine-opslagfaciliteiten waar in zeer grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen en gassen aanwezig zijn.
  • Chemische industrie: fabrieken waar chemische verwerking plaatsvindt, vooral daar waar brandbare chemicaliën worden gebruikt of opgeslagen, lopen risico op explosiegevaar.
  • Farmaceutische industrie: locaties waar brandbare stoffen zoals alcohol of andere solventen worden gebruikt in het productieproces, zijn explosiegevoelig.
  • Voedingsindustrie: omgevingen waar verwerking van droge voedselbestanddelen plaatsvindt, zoals meel, kunnen stofexplosies veroorzaken.
  • Verfspuiterijen: dampen van verf en oplosmiddelen vormen mogelijk een explosief mengsel in combinatie met lucht.
  • Metaalverwerkende industrie: bij processen zoals slijpen, lassen en snijden, kunnen fijne metaaldeeltjes in de lucht terechtkomen die, in combinatie met zuurstof, een explosief mengsel kunnen vormen.

Elke situatie waarin enig explosierisico bestaat, hoe klein ook, vereist een strikte naleving van de ATEX-standaarden. Daarom zorgen al onze experten ervoor dat alle elektrische componenten en systemen die we ontwikkelen of implementeren, voldoen aan deze essentiële veiligheidseisen. Het is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van zowel werknemers als de apparatuur of de machine.

Meer weten? Vraag vrijblijvend meer info.

ATEX zones

De ATEX-richtlijn classificeert explosiegevoelige gebieden in verschillende zones, gebaseerd op de frequentie en de duur van de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer.

ATEX documenten

ATEX certificering

Dit is een officieel document dat aantoont dat de betreffende apparatuur voldoet aan de ATEX-richtlijnen. Het verzekert dat de machine of het toestel veilig kan worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen.

Conformiteitsverklaringen

Deze verklaringen zijn nodig om aan te tonen dat de apparatuur in overeenstemming is met de relevante regelgeving binnen de EU.

Technische documentatie

Dit omvat gedetailleerde informatie over het ontwerp , de productie en de werking van de apparatuur waarmee de naleving van ATEX-normen wordt aangetoond.

Gebruikers- en onderhoudshandleidingen

Deze handleidingen bevatten belangrijke informatie over de veilige bediening en het onderhoud van het toestel of de machine.