Productontwikkeling

In de steeds sneller evoluerende wereld van de industriële automatisering staat productontwikkeling centraal in elk succesvol project. Industronic combineert daarom technische expertise met een uiterst klantgerichte aanpak voor het schrijven van uw succesverhaal en uw product naar de markt te brengen.

Wat is productontwikkeling?

Productontwikkeling of product design is een gestructureerd proces voor het converteren van een concept naar een commercieel levensvatbaar product. Dit proces bestaat uit meerdere stadia. Na een succesvolle testing en eventuele aanpassingen kan uiteindelijk overgegaan worden tot productie van meerdere stuks en het eventueel op de markt brengen van een eindproduct. Bij elk project staan innovatie, duurzaamheid en klanttevredenheid steeds voorop.

Bij Industronic focussen we op gespecialiseerde productontwikkeling, waarbij we ons richten op de engineering en elektrische opbouw van zowel nieuwe als bestaande machines. Onze expertise ligt in het aanbieden van custom made oplossingen die perfect passen bij de specifieke behoeften van klanten in verschillende industrieën.

Meer weten? 

Fases van productontwikkeling

Productontwikkeling – of het nu om een pcb of een elektrisch bord gaat ‑ is een complex proces dat doordacht en met oog voor detail moet worden doorlopen. Hoewel we verschillende aspecten onderscheiden in het proces van productontwikkeling is elk project uiteraard uniek en zijn niet alle stappen bij elk product van toepassing. Onze aanpak is erop gericht om niet alleen technische oplossingen te bieden, maar ook strategische inzichten bij te brengen die bijdragen aan het succes van uw product. Omdat we belang hechten aan transparantie en kennisdeling lichten we graag de verschillende mogelijke stappen toe.

Concept

In deze eerste cruciale fase werken we vanzelfsprekend nauw samen met de klant. Het is namelijk strikt noodzakelijk om uiterst gedetailleerd de projectdoelen, de doelmarkt en de technische vereisten van het gewenste product te bepalen. In de conceptfase begint dus alles met uw idee. Samen met u brengen we de visie, doelen en eisen van het project nauwkeurig in kaart. U ziet: deze stap is cruciaal voor het leggen van een solide basis. In deze fase voeren we eveneens een grondige haalbaarheidsstudie uit om de technische, economische en operationele haalbaarheid van het voorgestelde product of productonderdeel in kaart te brengen. De voordelen van een dergelijke studie zijn veelzijdig:

 1. Risicobeheersing
  Door potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren, kunnen we onmiddellijk maatregelen nemen om deze risico’s te beperken of te elimineren. Dit vermindert de kans op kostbare fouten en vertragingen later in het proces. Denk bijvoorbeeld aan temperatuur gerelateerde kenmerken of de uiteindelijke grootte van het eindproduct.
 2. Kostenbesparing
  Een grondig uitgevoerde haalbaarheidsstudie helpt bij het maken van nauwkeurige kosteninschattingen. Dit is essentieel voor budgetplanning en voorkomt onvoorziene uitgaven.
 3. Realistische planning
  Een haalbaarheidsstudie schept duidelijkheid over de tijdlijnen en middelen die nodig zijn om het product te ontwikkelen, wat bijdraagt aan een realistische en haalbare projectplanning.
 4. Besluitvorming
  De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn cruciaal voor het nemen van geïnformeerde beslissingen, zowel intern als in communicatie met stakeholders.

We identificeren dus kansen en risico’s en zorgen op die manier voor een heldere projectscope. Het resultaat is een duidelijk afgebakend projectplan dat aansluit bij uw visie en zakelijke doelstellingen, hetgeen uw succes in latere fases uiteraard maximaliseert.

Ontwerp

Als het gehele concept helder en haalbaar is, ontwikkelen onze ingenieurs de eerste ontwerpen, waarbij we gebruik maken van geavanceerde software en technologieën om elk detail in kaart te brengen. Tijdens de ontwerpfase vertalen we het concept in een concreet, innovatief product design. Op basis van alle input uit de vorige fase creëren we een ontwerp dat niet alleen functioneel is, maar ook haalbaar in productie. Resultaat: een product design dat niet alleen voldoet aan strikte specificaties maar ook onderscheidend én marktgericht is.

Prototype

Bepaalde producten zoals pcb’s vereisen grondige testings alvorens over te gaan tot productie. In dat geval bouwen, testen en verfijnen we het design aan de hand van één of meerdere functionele prototypes. Hier bouwen we het fysieke product van het in een design gegoten concept en testen we a.h.w. de theorie aan de praktijk. Dit is een herhalend proces waarin feedback essentieel is om tot een perfecte afstemming te komen. Enkel zo kunnen we u een geoptimaliseerd product bieden dat klaar is voor de markt.

Productie

Na goedkeuring van het prototype – of na de ontwerpfase als er geen prototype nodig is ‑ start de productie, waarbij kwaliteit en efficiëntie altijd voorop staan. In de productiefase gaan we het prototype in één of meerdere exemplaren produceren. Hierbij staan we garant voor een efficiënt en kwalitatief hoogstaand productieproces, waarbij we de nieuwste fabricagetechnieken toepassen. Afhankelijk van het soort product voorzien we in oplages tot ongeveer 250 stuks.

Product design in de praktijk

Productontwikkeling is een veelzijdig proces dat in tal van industrieën en sectoren gangbaar is.

Automatisering en industriële systemen

Industronic ontwikkelt op maat gemaakte geautomatiseerde systemen en componenten voor productielijnen, kwaliteitscontrole en allerhande logistieke processen.

Consumentenelektronica

De consumentenelektronica-industrie is zeer concurrentieel en snel veranderend, met een constante vraag naar nieuwe en verbeterde producten tot gevolg. Wij helpen klanten met het ontwikkelen van elektronische toepassingen die inspelen op de nieuwste trends en technologieën om te voldoen aan de eisen van de consument die steeds veeleisender en kritischer worden.

Agritech en voedingsindustrie

De agrarische sector en de voedingsindustrie zijn gebieden waar innovatie cruciaal is om aan het voeden van een groeiende wereldbevolking te blijven voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van efficiënte landbouwmachines, duurzame voedselverwerkingstechnieken en innovatieve bewaringstechnologieën die bijdragen aan hogere opbrengsten en een sterk dalende voedselverspilling.

Duurzame energie en milieutechnologie

De toenemende focus op duurzaamheid speelt een belangrijke rol in productontwikkeling. Energie-efficiënte systemen, gerecyclede materialen en technologieën voor schone energie van vandaag een hot item. Door innovatie te combineren met milieubewustzijn heeft Industronic een belangrijk aandeel in een steeds duurzamer wordende wereld.

Machinebouw en robotica

Vandaag zien we een toename van specifieke eisen inzake machinebouw en geavanceerde robotica-oplossingen in verschillende industrieën. Deze systemen variëren van geautomatiseerde assemblagelijnen tot geavanceerde robotica voor precisietaken, allemaal ontworpen om de productiviteit te verhogen en operationele uitdagingen aan te gaan.

Tijdens het productontwikkelingsproces, ongeacht de sector, anticiperen we op toekomstige trends en ontwikkelingen. Onze aanpak in productontwikkeling is gericht op duurzame oplossingen die concurrentievoordeel bieden, vandaag maar ook morgen.

Benieuwd? Maak snel een afspraak voor meer informatie.

Specialisaties in machinebouw

Nieuwe of bestaande machine? Industronic is graag uw partner inzake engineering en elektrische opbouw.

Elektrische besturingspanelen en schakelborden

Industronic ontwerpt en bouwt elektrische besturingspanelen en schakelborden voor een breed scala aan industriële toepassingen. Dergelijke panelen zijn cruciaal voor een efficiënte en veilige werking van machines en systemen, ongeacht in welke sector ze toegepast worden.

Schakelpaneel voor uw machine nodig?

Kabelontwerp en -installatie

Ons team ontwikkelt geavanceerde kabelsystemen op maat voor uw machines en apparatuur. Naast het ontwerp voorzien we ook de installatie en het onderhoud van kabelnetwerken. We zorgen ervoor dat alle kabelsystemen optimaal zijn afgestemd op de specifieke eisen van de apparatuur en voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsstandaarden.

Bekabeling voor uw machine nodig?

PLC programmering en implementatie

We bieden oplossingen op het gebied van PLC-programmering. Een PLC-sturing is een kerncomponent in de automatisering van industriële processen. Ons team heeft expertise in het programmeren van PLC’s om de werking van machines en systemen te optimaliseren, waardoor de efficiëntie, betrouwbaarheid en flexibiliteit van industriële processen verbeteren.

PLC-sturing nodig?

Retrofitting en modernisering van bestaande machines

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het retrofitten en moderniseren van bestaande industriële machines. Dit proces omvat het updaten van de elektrische systemen, besturingselementen en andere cruciale componenten om de prestaties, veiligheid en efficiëntie van bestaande machines te optimaliseren.

Ombouw van uw machine nodig?

Aangepaste oplossingen voor specifieke industriële behoeften

Bij Industronic gaan we verder dan de standaardoplossingen. We werken nauw samen met onze klanten om aangepaste oplossingen te ontwikkelen die specifiek zijn afgestemd op unieke industriële uitdagingen en vereisten. Dit varieert van kleine aanpassingen aan bestaande systemen tot de volledige ontwikkeling van nieuwe, op maat gemaakte elektrische systemen.